Jump to Navigation

Władze Spółdzielni

Skład Zarządu:

  1. Mariusz Stankowski

 

Rada Nadzorcza:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Roman Szczecina
  2. Sekretarz Rady Nadzorczej:  Piotr Szmytka
  3. Członek Rady Nadzorczej: Jerzy Odolczyk
  4. Członek Rady Nadzorczej: Elżbieta Bieńkowska 

 Page | by Dr. Radut